انتخاب كارت از ساير گالريها :

درصورت تمايل، طرحهاي خود را جهت استفاده عموم به صورت Ecard در بخش "طرحهاي ارسالي"،
به آدرس admin@sohrabsepehri.com ارسال نماييد.
تا ضمن كاملتر شدن آرشيو اين بخش، كارت پستالهاي شما با نام و مشخصات خودتان،
جهت استفاده تمامي دوستداران سهراب در فهرست كارت پستالها قرار گيرد.
سپاس از همت و همكاريتان