سهراب : مسافر - Sohrab : Traveller
هند ، سال 1343 به همراه پسرعمويش تيمور و بيوك مصطفوي
INDIA - With his cousin Teimour and Biouk Mostafavi